Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Zwierzyn

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
116 - rozwiń Przegląd techniczny na placu zabaw i orliku w Górkach Noteckich interpelacja Grzegorz Kuchciński 2023-05-24
115 - rozwiń Plac zabaw i orlik przy szkole interpelacja Grzegorz Kuchciński 2023-05-24
114 - rozwiń Interwencja w sprawie złego stanu przejazdu kolejowego w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2022-08-31 2022-09-09
113 - rozwiń Interwencja w sprawie złego stanu nawierzchni skrzyżowania na ul. Kolejowej w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2022-08-31
112 - rozwiń Przestawienie słupa telekomunuikacyjnego na ul. Kolejowej w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2022-08-31
111 - rozwiń Wykoszenie poboczy w Górkach Noteckich. wniosek Grzegorz Kuchciński 2022-08-31 2022-09-09
110 - rozwiń Załatanie dziur na drodze asfaltowej w Sarbiewie. wniosek Elżbieta Saliwon 2022-07-22 2022-08-04
109 - rozwiń Zamontowanie dodatkowej zasuwy na rowie Stara Noteć. interpelacja Justyna Pawlak-Gudynowska 2022-03-30 2022-04-20
108 - rozwiń Oznakowanie skrzyżowania ostry zakręt w Błotnie wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2022-03-30 2022-04-26
107 - rozwiń Podcięcie gałęzi dębu w Błotnie. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2022-03-30 2022-04-26
106 - rozwiń Wycięcie drzewa przy drodze powiatowej w Górkach Noteckich. wniosek Elżbieta Saliwon 2022-03-30 2022-04-26
105 - rozwiń Naprawa drogi na ul. Cmentarnej w Górkach Notecvkich. interpelacja Justyna Madyńska 2022-02-16 2022-02-28
104 - rozwiń Ogrodzenie cmentarza w Górkach Noteckich. wniosek Justyna Madyńska 2022-02-16 2022-02-25
103 - rozwiń Wycinka suchych drzew na ul. Strzeleckiej w Zwierzynie. interpelacja Elżbieta Saliwon 2022-02-16 2022-02-28
102 - rozwiń Naprawa chodników w Zwierzynie bna ul. Wojska Polskiego. wniosek Elżbieta Saliwon 2022-02-16 2022-03-09
101 - rozwiń Naprawa mostku na drodze w Sarbiewie. wniosek Elżbieta Saliwon 2022-02-16 2022-02-28
100 - rozwiń Dokończenie remontu drogi 1364F. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2022-02-16 2022-03-09
99 - rozwiń Wyregulowanie koron drzew na drodze 1364F. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2022-02-16 2022-03-09
98 - rozwiń Zamontowanie śmietników na ternie placu zabaw, boisku i przystankach. wniosek Radosław Dopierała 2021-11-26 2021-12-06
97 - rozwiń Remont drogi powiatowej Zwierzyn-Górecko. interpelacja Radosław Dopierała 2021-11-26 2022-01-05
96 - rozwiń Przycięcie koron drzew na drodze powiatowej. wniosek Mariusz Krzyżanowski 2021-11-24 2022-01-05
95 - rozwiń Naprawa podłogi wniosek Justyna Madyńska 2021-08-25 2021-09-08
94 - rozwiń Przycięcie drzew na drodze pomiędzy Przyłęgiem a Górkami Noteckimi. wniosek Justyna Madyńska 2021-08-25 2021-09-20
93 - rozwiń Obcięcie i wycięcie drzew przy drogach wniosek Elżbieta Saliwon 2021-06-23
92 - rozwiń dot. oświetlenia drogowego wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-12-21 2021-01-07
91 - rozwiń Instalacja tablicy ogłoszeń. wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-12-21 2021-01-07
90 - rozwiń Oświetlenie w miejscowości Błotno. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2020-10-28 2020-11-05
89 - rozwiń Naprawa ogrodzenia boiska sportowego w Gościmcu. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2020-10-28
88 - rozwiń Wniosek o rozpoznanie i zmianę organizacji ruchu na ul. Szkolnej interpelacja Przemysław Styczeń 2020-09-29 2020-10-07
87 - rozwiń Montaż śmietników ulicznych na ul. Wojska Polskiego , Strzeleckiej i Szkolnej wniosek Przemysław Styczeń 2020-09-29 2020-10-07
86 - rozwiń Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Zwierzyn wniosek Przemysław Styczeń 2020-09-29 2020-10-07
85 - rozwiń Interwencja w PKP o naprawę przejazdu kolejowego obok ul. Wojska Polskiego 1, ul. Lipowa i przejazd w Górkach Noteckich interpelacja Anna Ryś-Konieczna 2020-09-29
84 - rozwiń spływająca ul. Nowa na ul. Wojska Polskiego wniosek Anna Ryś-Konieczna 2020-10-29
83 - rozwiń Postawienie tablic z oznaczeniem numeracji ul. Wojska Polskiego, Interpelacja zbiorcza Radnych Gminy Zwierzyn interpelacja Anna Ryś-Konieczna 2020-09-29 2020-10-07
82 - rozwiń Podcięcie koron drzew na odcinku drogi 1365F Górki Noteckie-Przyłęg wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-08-26 2020-09-11
81 - rozwiń Ustawienie na drodze powiatowej w Górkach Noteckich dwóch znaków T-16 STRAŻ wniosek Mariusz Krzyżanowski 2020-08-26 2020-09-11
80 - rozwiń Ścięcie gałęzi nad lampą. wniosek Elżbieta Saliwon 2020-07-29 2020-08-06
79 - rozwiń Pasy na drodze powiatowej Strzelce Kraj. - Sławno , wycięcie drzew wniosek Elżbieta Saliwon 2020-06-17 2020-07-21
78 - rozwiń Instalacja pojemnika na śmieci użytku publicznego przy stacji PKP w Górkach Noteckich wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-06-17 2020-07-06
77 - rozwiń Zwrócenie się do Starostwa Powiatowego o przycięcie koron drzew na drodze Przyłęg Górki Noteckie 1364F wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-06-17 2020-06-29
76 - rozwiń Zwrócenie się do Starostwa Powietowego o uzględnienie w przyszłym budżecie dokończenia remontu drogi Przyłęg Górki Noteckie interpelacja Grzegorz Kuchciński 2020-06-17 2020-07-21
75 - rozwiń Zabezpieczenia mienia przez Pocztę Polską byłej placówki na ul. Kolejowej wniosek Grzegorz Kuchciński 2020-06-17 2020-07-06
74 - rozwiń Zgłoszenie konieczności naprawy chodnika. wniosek Mariusz Krzyżanowski 2020-02-26 2020-03-04
73 - rozwiń Naprawa nawierzchni ul. Młynarskiej w Górkach Noteckich wniosek Justyna Madyńska 2020-02-26 2020-03-04
72 - rozwiń Naprawa dróg gruntowych wniosek Jacek Warchał 2020-02-26 2020-03-04
71 - rozwiń Naprawa wjazdu do posesji. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-11-20 2019-12-02
70 - rozwiń Przycięcie koron drzew. wniosek Justyna Madyńska 2019-11-20
69 - rozwiń Budowa chodnika wzdłuż DW 157. interpelacja Jacek Warchał 2019-10-30 2019-11-08
68 - rozwiń Konsultowanie i zatwierdzanie kolejności inwestycji. zapytanie Jacek Warchał 2019-10-30 2019-11-12
67 - rozwiń Obcięcie koron drzew. wniosek Elżbieta Saliwon 2019-10-30 2019-11-25
66 - rozwiń Położenie nowego chodnika. interpelacja Justyna Madyńska 2019-10-30 2019-11-25
65 - rozwiń Zamontowanie śmietników w Górecku. wniosek Radosław Dopierała 2019-09-25
64 - rozwiń Budowa placu zabaw w Górkach Noteckich. interpelacja Justyna Madyńska 2019-08-28 2019-09-05
63 - rozwiń Przycięcie drzew na ścieżce rowerowej. wniosek Justyna Madyńska 2019-08-28 2019-09-05
62 - rozwiń Zadbanie o plac zabaw w Przysiece. wniosek Sławomir Kasprzak 2019-08-28 2019-09-05
61 - rozwiń Wykoszenie działki gminnej. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-08-28 2019-09-05
60 - rozwiń Zainstalowanie progu zwalniającego w Górkach Noteckich. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-08-28 2019-09-05
59 - rozwiń Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-08-28 2019-09-05
58 - rozwiń Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 157. interpelacja Jacek Warchał 2019-08-28 2019-09-05
57 - rozwiń Wykoszenie poboczy przy drodze wojewódzkiej 157. wniosek Jacek Warchał 2019-08-28 2019-09-05
56 - rozwiń Prace na przejeździe kolejowym w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-07-02 2019-07-15
55 - rozwiń Uporządkowanie terenu przy posesji na ul. Kolejowej 36 w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-07-02
54 - rozwiń Ustawienie znaku B5 na ul. Zamkowej w Górkach Noteckich. zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-07-02 2019-07-15
53 - rozwiń Uporządkowanie terenu przy posesji na u. Kolejowej (była poczta) w Górkach Noteckich. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-07-02
52 - rozwiń Remont odcinka drogi Przyłęg-Górki Noteckie zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-07-02 2019-07-15
51 - rozwiń Wykoszenie i usunięcie zakrzaczeń. wniosek Jacek Warchał 2019-05-29 2019-06-10
50 - rozwiń Zamontowanie lamp. wniosek Radosław Dopierała 2019-05-29 2019-06-10
49 - rozwiń Odkrzaczenie i wykoszenie pobocza. wniosek Radosław Dopierała 2019-05-29 2019-06-10
48 - rozwiń Ustawienie dodatkowego jazu na rowach interpelacja Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-04-24 2019-05-10
47 - rozwiń Dziury na drodze powiatowej. interpelacja Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-04-24 2019-05-14
46 - rozwiń Doświetlenie przejść dla pieszych, poprawa oznakowania i przycięcie gałęzi. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-03-27 2019-04-10
45 - rozwiń Określenie właścicieli działki. wniosek Elżbieta Saliwon 2019-03-27 2019-04-10
44 - rozwiń Cieknący dach. wniosek Jacek Warchał 2019-03-27
43 - rozwiń Dodatkowy kosz przy sali w Błotnie. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-02-27 2019-03-14
42 - rozwiń Oznakowanie ostrego zakrętu w Błotnie. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-02-27 2019-03-13
41 - rozwiń Pomoc w dojeździe mieszkańców Gościmca do lekarza. zapytanie Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-02-27 2019-03-14
40 - rozwiń Naprawa nawierzchni drogi przy sklepie w Gościmcu. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-02-27 2019-03-13
39 - rozwiń Oznakowanie skrzyżowania w Gościmcu. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-02-27 2019-03-13
38 - rozwiń Budowa ciągu pieszo-rowerowego i remont przejazdu kolejowego. interpelacja Jacek Warchał 2019-02-27 2019-03-13
37 - rozwiń Wycinka drzewa. wniosek Jacek Warchał 2019-02-27 2019-03-13
36 - rozwiń Powiększenie odpływu. wniosek Justyna Madyńska 2019-02-27 2019-03-13
35 - rozwiń Przycięcie drzew. wniosek Justyna Madyńska 2019-02-27 2019-03-13
34 - rozwiń Zakup ławek i ustawienie ich przy kaplicy w Górkach Noteckich. wniosek Justyna Madyńska 2019-02-27 2019-03-13
33 - rozwiń Podcięcie koron drzew. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
32 - rozwiń Udrożnienie przepustu odpływowego. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
31 - rozwiń Ustawienie słupków przy drodze pomiędzy Górkami Noteckimi a Zwierzynem. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
30 - rozwiń Instalacja lamp na ul. Kolonii Kolejowej. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
29 - rozwiń Wybudowanie chodnika na ul. Kolonia Kolejowa. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
28 - rozwiń Przesunięcie tablicy informacyjnej o miejscowości. zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
27 - rozwiń Remont drogi Górki Noteckie-Przyłęg. zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-02-27 2019-03-13
26 - rozwiń Barierka ochronna w Sarbiewie. wniosek Elżbieta Saliwon 2019-02-27 2019-03-13
25 - rozwiń Montaż lustra drogowego. wniosek Marek Lipiec 2019-02-27 2019-03-13
24 - rozwiń Progi zwalniające i oznakowanie na ul. Sportowej w Zwierzynie wniosek Marek Lipiec 2019-02-27 2019-03-13
23 - rozwiń Ul. Cmentarna w Górkach Noteckich. wniosek Justyna Madyńska 2019-01-30 2019-02-07
22 - rozwiń Studzienka w Górkach Noteckich. wniosek Justyna Madyńska 2019-01-30 2019-02-07
21 - rozwiń Lampa na Kolonii Kolejowej. wniosek Justyna Madyńska 2019-01-30 2019-02-07
20 - rozwiń Lampa na ul. Kurowskiej. wniosek Justyna Madyńska 2019-01-30 2019-02-07
19 - rozwiń Tłuczeń na drogę. wniosek Sławomir Kasprzak 2019-01-30 2019-02-07
18 - rozwiń Stan dróg w gminie Zwierzyn. interpelacja Elżbieta Saliwon 2019-01-30 2019-02-07
17 - rozwiń Wyłączanie prądu. interpelacja Elżbieta Saliwon 2019-01-30 2019-02-07
16 - rozwiń Warstwa nakładki asfaltowej i próg zwalniający oraz remont dróg gruntowych. wniosek Jacek Warchał 2019-01-30 2019-02-07
15 - rozwiń Lampa na ul. Olimpijskiej. zapytanie Marek Lipiec 2019-01-30 2019-02-07
14 - rozwiń Oświetlenie przystanku autobusowego. wniosek Radosław Dopierała 2019-01-30 2019-02-07
13 - rozwiń Zniszczony kontener. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-01-30 2019-02-11
12 - rozwiń Wycinka dębu. wniosek Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-01-30 2019-02-11
11 - rozwiń Budynek po ośrodku zdrowia w Gościmcu. zapytanie Justyna Pawlak-Gudynowska 2019-01-30
10 - rozwiń Rozładunek wagonów w Górkach Noteckich. zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
9 - rozwiń Doświetlenie przyjść dla pieszych i wybudowanie parkingu przy stacji PKP. zapytanie Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
8 - rozwiń Niebezpieczeństwo z powodu ustawionego słupa telekomunikacyjnego. interpelacja Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
7 - rozwiń Budowa chodnika przy drodze 1364F. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
6 - rozwiń Zabezpieczenie studzienki na działce 364/1. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
5 - rozwiń Doświetlenie drogi 1364F. wniosek Grzegorz Kuchciński 2019-01-30 2019-02-07
4 - rozwiń Oświetlenie uliczne, interpelacja Wojciech Basiński 2018-12-19 2019-01-15
3 - rozwiń Chodnik przy drodze wojewódzkiej. interpelacja Wojciech Basiński 2018-12-19 2019-01-15
2 - rozwiń Oświetlenie uliczne. interpelacja Justyna Pawlak-Gudynowska 2018-12-19 2019-01-15
1 - rozwiń Oświetlenie uliczne. interpelacja Elżbieta Saliwon 2018-12-19 2019-01-15